کیکانلوها کهن ایلی کرد در شرق ایران: شادروز امانی کیکانلو -بجنورد

ایلات معتبر کرد خراسان را 32 ایل بزرگ بر شمرده اند که هر کدام جایگاه و نقش ویزه ای در تاریخ خراسان دارند اهم انها عبارتند از: قهرمانلو،توپکانلو، بادلو، زعفرانلو، شادلو، باچیانلو، رودکانلو، پهلوانلو، ایزانلو و…

 در خصوص نحوه استقرار ایلات کرد خراسان و میزان دقیق آنها و چگونگی انتقال، عموما همواره ماجرای تقویت مناطق مرزی خراسان در عهد شاه عباس صفوی بیان میشود که کاملا صحیح و قابل اعتماد است اما آیا قبل از صفویه در خراسان کردها حضور داشتند؟ این سوال و پاسخ به این که کردها دقیقا از چه تاریخی در خراسان بوده اند کار دشواری است ولی باید گفت ممکن است که کوچ عمده مهم که به ثبت تاریخ رسیده است در زمان شاه عباس اول انجام گرفته لکن قبل از صفویه نیز خراسان موطن کرده ها بوده است اصطخری سیاح و جهانگرد ایرانی ممالک اسلامی را از بلاد هند تا غرب سفر کرده است و کتاب مسالک الممالک را پدید آورد او در سفر خود به خراسان از عشایر «کرد»  و «خلج» نام می برد که در ناحیه کوهستان و طبینی خراسان گوسفنددار بوده اند1 همچنین ابن حوقل سیاح معروف بغدادی در سال 331 قمری به عزم و مطالعه درباره کشورها و ملت های مختلف از بغداد بیرون آمد و کشورهای اسلامی را از شرق تا غرب می پیماید او در سفرنامه خود که اینک یکی از متون مهم در تاریخ و جغرافیاست ضمن بازدید از شهر چاچ(تاشکند کنونی) و قسمت های مختلف این شهراقدام نموده و دروازه کرمانج را ششمین این دروازه ها می داند .2  و یا «کلاویخو» سفیر پادشاه اسپانیا در دربار تیمور در سفرنامه خود هنگامی که وارد خراسان و حدود نیشابور و کوه های بینالود میشود می نویسد:«حدود یک فرسخ مانده به نیشابور جاده از ناحیه ای گذشت که در آن بیشه های بسیار بود با جویبارها و نهرهای بیشماری سیراب می شد در آن دشت اردوگاه بزرگی دیدم از چهارصد چادر این چادرها از چادرهای عادی نبودند بلکه چادرهای دراز و کوتاه نمدین سیاه بودند در این چادرهای  قبیله ای بنام«الواری» که کرد هستند زندگی می کنند و هیچ مسکن و خانه ای ندارند جز این چادرها و هرگز هم در شهر یا دهکدای مسکن

نمیکنند بلکه زمستان و تابستان را در هوای آزاد بسر می برند و به گله چرانی مشغولند»

کرد-کرمانج

3

استاد ملک الشعرا بهار در زمره نخستین پارسی گویا در خراسان و سیستان  از بسام کرد خارجی نام می برد و می نویسد:« قدیمی ترین آثار به زبان دری اشعاری است که از حنظله بادغیسی» محمد بن وصیف سکزیف بسام کرد خارجی و محمد بن مخلد که اولی معاصر طاهریان سایرین معاصر صفاریان بوده اند به ما رسیده است»4

همچنین بررسی فرهنگ و ادبیات شفاهی کردها یخراسان و تحقیقات میدانی خبر از حضور کرد خراسان قبل از اسلام که در این سزمین می دهد در این مقاله هدف اصلی ان معرفی ایل«کیکانلو» می باشد ضمن شناخت ایل مذکور سند دیگری هم بر سابقه کردها در شرق ایران تقدیم خواهیم نمود.

کی کان- کیکان. کوی کیکان+ لو

در دانشنامه مزدیسنا در مورد واژ«کی» آمده است:«کوی، هم به معنی فرمانروا، پادشاه و امیر می باشد و هم به معنی دیوان و فرمانروایان بد و دیویسنا. در فروردین یشت سه بار از کوی یاد شده است کوی را در فارسی کی گوییم و کی عنوان سر سلسله شاهان کیانی قباد بوده است. در اوستا نام عده ای از پادشاهان و ناموران با واژه کوی همراه است. مانند کوی ائیپی و نگهو(کوی اپیوه) کوی ارشن(کی آرش، کیارش) کویها یا فرمانروایان و امیران علاوه بر ریاست و زعامت سیاسیف پیشوای روحانی نیز بوده اند»5 اما محل سکونت کیکانی ها شمال خراسان می باشد و در سراسر نواحی مرزی خراسان شمالی اسکان گرفته اند و جمعیت زیادی را تشکیل می دهند. ممکن است به غیر از خراسان در سایر نقاط ایران هم کیکانی ها وجود داشته باشند بر این اساس روستاهایی که به نام کیکانلو یا کیکی موجود بود، استخراج نمودم.6 کیکانلو(بجنورد) اینچه کیکانلو(قوچان) کیکان(سلماس) کیکن(سنندج) کیک آباد(مهاباد) کیلان(اردبیل) سید علی میرنیا در کتاب ایل ها و طایفه های عشایری خراسان در مورد محل زندگی کیکانلو نوشته است«کیکانلو از بزرگترین ایلات زعفرانلو است که در حال حاضر می توان آن را به سه ایل تقسیم نمود:1- بیچرانلو2- سیفکانلو3-کیکانلو. ایلات بیچرانلو و سیفکانلو در نواحی قوچان در کیکانلو در بخش مانه و سملقان بجنورد استقرار دارند و قسمتی نیز در شمال قوچان در روستای«اینچه کیکانلو» ساکن اند و قسمتی از ایل کیکانلو در روستای کیکانلو واقع در درونگر درگز زندگی می کنند.7

کیکانلو در گذر تاریخ

قدیمی ترین سندی که در آن از کیکانان سخنی به میان آمده کتابی است مربوط به خراسان قدیم و سرزمین های قدیم خراسان به نام«تاریخ افغانستان بعد از اسلام» عبدالحی حبیبی. در این کتاب به صراحت از کردان در منطقه کیکانان مطالب نگاشته شده که قبل از اسلام در منطقه ای به نام«کیکانان» که امروزه قلات یا کلات بلوچستان پاکستان نامیده میشود در فصل دوم این کتاب امده است: خراسان آغاز فتوح اسلامی در افغانستان «در قرن نخستین اسلامی سلسله فتوح عرب از خراسان و سیستان  به اراضی شرق ادامه داشت در قرن هفتم میلادی سرزمین های متصل خراسان و سیستان و رخج به سه ولایت بزرگ تقسیم شده بود که در آن از قرن سوم میلادی پادشاهان محلی به لقب شاه حکمرانی می کردند این 3 ولایت معروف عبارتند از 1- ولایت مکران 2- ولایت طوران 3- ولایت سند. در این ولایات مردم کوچی بادیه نشین مالدری که از بقایای نژاد آریایی بودند سکونت داشته اند معرفی ولایت سن در قرن ششم مسیحی حکمران سند«راجه سیمرس» نام داشت که پلیتخت او شهر«ارور»بود و حدود کشور او: شمال مشرق به کشمیر، جنوب مغرب به مکران، جنوب به دریای دیبل و در شمال به کوه کردان در کیکانان می رسید» 8 در سال 38 هجری قمری لشکر اسلم از سیستان بر آمد و تا کوهسار کیکان پیشرفت در کیکان 20 هزار مرد پیاده به مقابل حارث(فرمانده سپاه اسلام) آمدند و جنگی سخت واقع گشت و حارث در آن جا سال 42 هـ.ق  با بسیاری از همراهان خویش کشته شد» 9 پس از اسلام کیکانی ها به علت بیابان گردی و کوچ نشینی و وقایع و اتفاقات تاریخی یا حوادث و بلایای طبیعی تغییر محل دادند و جابجایی های زیادی انجام گرفته است که هنوز در خاطره معدود مردانی از این ایل کهن به جای مانده است یکی از این افراد که از کوچ های گذشته و درو از قول گذشتگان سخن دارد آقای کریم شفاهی 60 ساله از تیره قولیان لو باغان شیروان است که در تابستان 1382 با او مصاحبه ای داشتم ابتدا او از مشکلات و کم توجهی مسئولان به عشایر سخن گفت ولی بعدا وارد ماجرای کوچ شد:« کریم شفاهی فرزند محمد حسین از اولاد حسن قزاق کیکانلوی هستیم ابتدا درگز بودیم قبل از ان کوچ رو بودیم پدربزرگم می گفت قشلاق ما در گذشته مناطق شرق بود حتما در افغانستان و آن نواحی از طایفه ما وجود دارند و الان هم در بسیاری از روستاهای قوچان، شیروان و بجنورد از طایفه ما کسانی هستند و هنگام ییلاق و قشلاق به کیکانی ها که در این روستاها ماندگار شده اند سری می زنیم پدرم به واسطه ازدواج با طایفه قولیان لو داخل این طایفه شده و الان با قولیان لو به کوچ می پردازیم»10 چنانکه در ابتدای مقاله هم گفته شد آخرین  منزلگاه و محل استقرار کیکان ها شمال شرق ایران بوده است و جمعیت بالا و وجود سواران جنگجوی ایل انها را در ردیف مهمترین ایلات کرد خبوشان قرار داده بود بطوری که ناصرالدین شاه قاجار در سفر به خراسان این ایل را شماهده و آنها را از طوایف خیلی معتبری زعفرانلو می داند و جمعیت آنها را 5 هزار خانوار یاداشت نموده است.11

قشلاق کیکان ها دشت اتک و حدود عشق آباد ییلاق آنها کوه های گیلان، فاطمه خانم، زیلان و سنجربیگ بوده وعده ای هم در کوه شاه جهان اتراق می نمودند اما این وضع با معاهده ننگین آخال توسط روسیه برعیله ایران که موجب از دست رفتن و انتزاع سرزمین هایی چون: دشت اتک، مرو، نسا، فیروزه، یانباش، خیرآباد، سلولی و قسمت های ار کوهستان گلیل و… از ایران و واگذاری آن به روسه علاوه بر حوادث نوار مرزی موجب حسرت ابدی و وداع عشایر کرد با سرزمین های باستانی ایران شد و«بدین ترتیب تمام مراتع قشلاق پاپکوه های هزار مسجد شامل سرخس و عشق آبا و فیروزه و… از دست ایران خارج شد که این سرزمین های اشغالی توسط روسها عمدتا مراتع زمستانی بودند».12

و بر این اساس کمبود مراتع اولین ضربه به عشایر مرزی بود این حوادث تاریخی کوچ و مسیر ییلاق و قشلاق و خط تاریخی بسیاری از دامداران عشایر و و اهالی کیکانی ها را به زحمت انداخت و به ناچار منطقه مراوه تپه استان گلستان توسط سران ایل کیکانلو و زعفرانلو و شادلو خریداری و قشلاق عشایر به مراوه تپه افتاد اما مسیری دور و طولانی آنها به همراه خانواده و گله ها و اسب و شتر و گوسفند یک ماه تمام در حرکت بودند تا به مقصد می رسیدند و این یکی از صدمات واقعه تلخ آخال بود که به عشایر کرد وارد می شد و هزینه و مشکلات آنها را چند برابر نموده بود و اما در اواخر قاجاریه که بسیاری از حاکمان به تقلید از دولت مرکزی بی رحم و بی توجه به حوزه و قدرت خود شده بودند اتفاقاتی در ایلات و ولایات رخ می داد که گاهی به نابودی یک ایل با تقسیم آنها می انجامید چون قدرت مردان کیکانی، حاکم قوچان را به وحشت انداخته بود از این اینرو تصمیم به تقسیم آنها می گیرد« تا اواخر حکومت امیر حسین خان شجاع الدوله بیچرانلو، سیورکانلورا تقسیم نمود “13اصل طایفه بیچرانلو مربوط به کیکانلو  هستند که عده ای در درگز و عده ای در بجنورد و عده ای  در شیروان زندگی می کنند. در 60 سال قبل حدود 2500 خانوار بوده اند سرکار شجاع الدوله سران کیکانلو را دعوت (بر اساس روش ناجوانمردانه و میهمان کشی که متاسفانه باب شده بود) انها را به قتل می رساند و بدینوسیله مردم کیکان را به اطاعت از خود در می اورد و کیکان به خورد اویماق مبدل می شود .14 از همین جا پراکندگی کیکانی ها شروع میشود تا جایی که سر از اسفراین و آن حدود و منطقه جاجرم درآوردند بعنوان مثال اقای فرجی  از اهالی روستای سارمران  اسفراین که علاقمند به تاریخ کردهای خراسان است می گوید: «کیکانی های حوزه شوقان و توی زاری  در ابتدا صاحب قلعه ای بنام «کیکان» در حوالی شاجهان بودند که بر اثر زلزله تخریب شد واما سایر  کیکانی ها در آشخانه سکنی گزیده اند که معروف به دسته حاج مشهد قلی هستند مهاجر از  اوغاز  سرحد 15.  آخرین آماری که از عشایر کیکانلو توسط اداره عشایر خراسان تهیه نمودم شامل ایلات (بیچرانلو، یوکانلو، کیکانلو) یعنی کیکانلوی قدیم می باشد 468/1 هزار و چهارصد و شصت و هشت خانواز نیمه کوچ نشین می باشد و مابقی در شهر ها و روستاهای خراسان به مشاغلی دیگر روی آورده و به زندگی مشغولند. طوایف وابسته به کیکانلو که بزرگ ایل کیکانلو را تشکیل می دهند: سیو کی، اولاشلو  بوانلو، تورانلو. پیرودانلو، چپانلو، خلاجلو، زیندانلو، سینانلو، کلاجو، تایانلو، شرکانلو، صوفیانلو، کالتمانلو، کوم کیکانلو، گدوگانلو، نامانلو، صفکانلو، زورتانلو، شیطانلو، حمزه کانلو، شیخ کانلو، ذاکرانلو، گوپانلو، خرسکانلو، بنیادلو، بارزانلو، قاپوچی رشوانلو، بیچرلو. بیره زینل بیگ تکمران . خطاب بجنورد . برزان در شوقان .سارمران .

امرا، ادبا ومشاهیر کیکانلویی

جان بیگ بیچرلو شاملو: معاصر شاه عباس اول صاحب نصب وزارت قوچیان.

مرتضی قلی خان شاملو: معاصر شاه عباس دوم قورچی باش و حاکم کرمان

حاتم خان کیکانلو: معاصر نادرشاه افشار حاکم اصفهان

محمدی بگ کیکانلو: معاصر کیرم خان زند حاکم ایل کیکانلو

حیدر خان کیکانلو: حاکم ایل کیکانلو معاصر ناصرالدین شاه قاجار

محمد حسین خان سیوکانلو:حاکم ایل معاصر احمد شاه قاجار

فرج اله خان بیچرانلو: حاکم ایل کیکانلو و سرحدات خرسان شمالی و پس از فرج اله خان ،علی خان بیگ بیچرانلو، قادر بگ  اوغازی، کریم خان بیچرانلو حاکمان ایل بوده اند.

ملا  احمد بردری: مروج اخلاقی و احکام اسلامی، خوش نویس و موذن سرحدی

ملاولی گدوگانلو: شاعر، خوش نویس، مکتب دار

شیخ محمدنبی سرحدی: عالم ایل، محضردار

شیخ آدینه محمد ملا نوروزهنامه ی: شاعر و ادیب دستگاه شجاع الدوله قوچانی.

مرحوم غلام حسین رحیمیان کیکانلو: نماینده مردم قوچان و شیروان در دوره چهاردهم و پانزدهم در مجلس شورای ملی، مرد نامدار و سیاستمدار مشهور خراسان.

  کلیم الله توحدی اوغاز:   مورخ و نویسنده معاصر کرد خراسان و صاحب ده جلد کار منتشر شده.

هاشم صادق باجگیران: مدیر سابق رادیو خراسان و گوینده ادبی کرمانج.

صفر مرادی گدگانلو: تهیه کننده برنامه های رادیویی، کرمانجی و چشمه ساران در صدا و سیمای خراسان.

استاد علی بابا رستمی خلاجو: سراینده و خواننده صداها آهنگ زیبا و دلنشین کرمانجی و ترکی

استاد رحیم خان بخشی بهادری: سلطان دوتار و سرآمد دوتار نوازان خراسان و جهان.

احمد بخشی حاتمی: خواننده ادبیات و منظومه های عاشقانه و عارفانه کردی.

محمد رحیم بخشی چیانلو: از خوانندگان اشعار عرفانی جعفرقلی زنگلی و صاحب نسخه خطی جعفرقلی.

غلامرضا محمدی کیکانلو: شاعر کرمانج و آهنگساز و خواننده ترانه های شاهیار یادگاری و زهراجان و خجه لوره.

بانو پری دورنگری: خواننده لالائی و اشعار عمیانه ایل کیکانلو

استاد محمدرضا شاهمرادی کیکانلو: خواننده مشهور پری جان و اشعار عاشقانه کرمانجی.

استاد رمضان علی عزیری: استاد سرناز نوازی و قوشمه

استادنیاز علی صحرا روشن: استاد کمانچه نواز

استاد خان محمد آدینه پور: استاد قوشمه

لاچین بردری: خواننده اهنگ«خالتی» و الله خان و سایر ترانه های زیبای کردی.

ابوالفضل اوغازی: خواننده اشعار جعفرقلی عارف کرد.

استاد لطیف بخشی کیکانلو: معروف ترین نوازنده دوتار و استاد رحیم خان بخشی در ایل کیکانلو.

استاد عزیر صائب هنامه ای: اولین شاگر استاد رحیم خان بهادری

استاد رمضان بردری: برادر لاچین بردری و شاگرد فعلی و معروف استاد رحیم خان بهادری.

حبیب سرحدی نقدو: خواننده ادبیات عامیانه کردی و آهنگ های اصیل سرحدی.

اسماعیل حسین پور: شاعر، نوسینده و پژوهشگر.

منابع و ماخذ:

1- مالک و ممالک، تالیف ابواسحق ابراهیم اصطخری به کوشش ایرج افشار.

2- سفرنامه ابن حوقل ایران در «صور الارض» … ترجمه و توضیح دکتر جعفر شعار، انتشارات امیر کبیر.

3- سفرنامه کلاویخو، ترجه مسعود رجب نیا، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ سوم، 1374.

4- سبک شناسی تاریخ تطور نثر فارسیف محمد تقی بهار، جلد دوم، انتشارات بدیهه، چاپ نهم، 1376.

5- دانشنامه مزدسینا، واژه نامه توضیحی آئین زردشت دکتر جهانگیر اوشیدی.

6- فرهنگ ابادیها و مکانهای مذهبی کشور، دکتر پاپلی یزدی، انتشارات آستان قدس،1376 و فرهنگ آبادیهای ایران، دکتر لطف الله مفخم پایان ، انتشارات امیر کبیر.1339.

7- و طایفه های عشایری خراسان سید علی میرنیا انتشارات نمسل دانش1369.

8- تاریخ افغانستان بعد از اسلام عبداحی(حبیبی) انتشارات افسون، چاپ سوم 1380

9- همان.

10-                    مصاحبه و تحقیقات میدانی شیروان ایل قومیان لو، آقای  شفاهی(نوار)

11-                    سفرنامه دوم خراسان ناصرالدین شاه قاجار، انتشارات شب تاب.

12-                    مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال اول، شماره 1، 1363.

13-                    حرکت تاریخی کرد خراسان، کلیم الله توحدی، جلد دوم

14-                    مصاحبه هاشم صادقی با علی خان بیگ بیچرانلو، آخرین حاکم کیکانلو، 1356(دستنویس)

15-                    تحقیقات میدانی، مصاحبه با آقایفرجی و قلی زاده آشخانه

[ سه شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۵ ] [ 0:7 ] [ شادروز امانی ]

مناجات وسحر خوانی در فرهنگ مردم خراسان شمالی:

 

مناجات وسحر خوانی در فرهنگ مردم خراسان شمالی

مناجات ،راز و نیاز با پروردگار وبیان حاجات وخواسته های بنده است در مقابل خالق بی همتا. واژه مناجات از ریشه منا”mona”

است به معنی امید ها که در عوام منطقه شمال خراسان “میا”گفته میشود .این مناجات ها یا منا ها و مد ها و میا ها در میان اهالی مسلمان ایران در ماه مبارک رمضان به اوج میرسد .چرا که ایرانیان در روز ها و شب های ماه مبارک رمضان با صدای خوش مناجات خوان ها و سحری خوان ها ، خواب را رها وبسوی راز ونیاز و مناجات و روزه داری میشتابند . از میان آئین های ماه مبارک رمضان  در اقلیم خراسان شمالی در شهرها وروستا های آن مردم  بامناجات خوان ها وسحر خوان ها واین آین های دیرینه بیشتر آشنایند .مناجات و سحر خوانی در شب ها وسحور ماه مبارک انجام میگیرد .مناجاتیان و سحری خوانان درکوی و برزن یا از گلدسته مساجد،نوای خوش مدح و منقبت وخواسته مومنین را به گوش مردم روزه دار  میرسانند .گفتنی است که متاسفانه سحر خوانی درحال حاضر دربرخی از روستا های استان اجرا می شود ودر سایر شهرها به فراموشی سپرده شده است . از جمله شهر هایی که در گذشته منا جات خوان و سحر خوان داشته، شهر شوقان است که بخشی از اشعار منا جات که در سال1351  توسط علی همامی بجنوردی گرد اوری شده است و استاد قربان علی فرجی شوقانی نیز در مصاحبه ایکه در سال1391 ماه مبارک رمضان اخیر داشتم: به وجود مناجات خوان وسحر خوان ها اشاره و از مرحومان حاج شرف شرافتی و غلام حسین عزیزی ،علی اکبر چوبینی به نیکی یاد نمود و خود شنونده اشعار آنها بوده است : انها چنین زمزمه میکردند :

ای خداوند کریم و مهربان                            سوی تو روی اورده این ناتوان

از کرم ابواب رحمت باز کن                          خود تو گفتی راز را ابراز کن

من گنه کار و تهی دست وفقیر                      تو مجیری،ما به سویت مستجیر

اینک ای پروردگار مهربان                             سائلانت را ز درگاهت مران

هر که دارد درد بیدار شب است                     ذکر او همواره یا رب یا رب است

خیر کن برما امور خاتمه                               از کرم بخش گنا هان همه

سوی در گاه تو رو اور ده ام                          می گنه کارم خدا بد کرده ام

مضمون این مناجات ، استغفار توبه به در گاه الهی است در دهستان رزق آباد اسفراین هم مناجاتیان در شب های ماه مبارک رمضان چنین می گفتند :

یا رب بسوز آه یتیمان بی پدر                        یا رب به چشم اسیران خون جگر

یا رب به مهنت وطن سیر گشتگان                 یا رب به حال زار غریبان بی پدر

یا رب به انچه باید وشاید به حق ان                 پیش ازاجل ز جرم من خسته در گذر

بعد از مناجات شبانه به گاه سحر ائین سحر خوانی نیز صورت میگیرد البته این ائین زیبا هنوز به خوبی وهمانند گذشته در شهر شیروان، روستای گلیان و حصار گلیان ملا باقر و بید واز وگرم اب وبرخی دیگر از روستا های حوضه جنوبی شیروان اجرا میشود . در حصار گلیان سحر خوانی توسط امیر محمد ولی نژاد فرزند داوود علی و با همکاری اقایان خیری وناظمی ادامه دارد . بخشی از اشعار امیر محمد ولی نژاد از کتاب توپ نامه نصوح خوانده میشود  .

چنین است :

یارب به حق مصطفی          ان شافع روز جزا

بگزر ز عصیان وگناه       استغفر اله العظیم

حق علی شاه نجف                ان صدر ایمان شرف

عمرم به عصیان شد تلف            استغفر اله العظیم

یارب به زهرای بتول            عذر و گناهم کن قبول

هم رو سیاه ام هم ملول         استغفر اله العظیم

یا رب به حق مجتبی            ان کشته زهر جفا

رحمی نما بر حال ما        استغفر اله العظیم

حق شهید کربلا             ان کشته راه خدا

در راه حق شد سر جدا         استغفر اله العظیم

حق تن صد پاره اش

اشعار تقریبا هر شب هنگام سحر پانزده تا بیست  دقیقه اجرا میشود و در گذشته با نور فانوس ولی در حال حاضر توسط استاد ولی نژاد در مسجد امام حسن(ع) حصار پهلوانلو گلیان با امکانات موجود و بلند گو اجرا میشود و از استقبال خوبی بر خوردار است .

در خود شیروان نیز تا سال 1354 ائین سحر خوانی وجود داشته است که با کوفتن طبل دسته دار اجرا میشده است واشعار ان به روایت علی شیروانی چنین بوده است:

الهی بزرگی سزاوار توست    لوح قلم نقش پرگار توست

به حکم تو تردید عالم فروز  چراغ کوکب  ز شب تا به روز

نفس در دم صبح دم کرده ای  و نور سیما  کرم کرده ای

خدایا مرا بی ملامت ببخش    بر دار روز قیامت ببخش

کس بی کسانی به فریاد رس      که جز  نداریم فریاد رس

پژوهش و گرد آوری: شادروز امانی

Categories: دسته‌بندی نشده Tags:

سایت کرد-کرمانج

بزودی سایت کرد-کرمانج با مطالبی بروز در خدمت شما خواهد بود

Categories: دسته‌بندی نشده Tags:

سایت:کُرد-کُرمانج

وه خیر هاتنه سایتی کُرد-کُرمانج.

به سایت کُرد-کُرمانج خوش آمدید.

دوستان و دوستداران عزیز.به علت برخی از دلایل موجود و حمله سایبری به سایت بیشتر اطلاعات از بین رفت و مجبور شدیم از نوع اطلاعات را وارد سایت کنیم.

دوستانی که علاقه دارند برای نویسندگی و ارسال مطالب با ما همکاری داشته باشند

می توانند پس از عضویت مطالب ارسال خود را برای ما ارسال نمایند تا با نام خودشان در سایت منتشر شود.

……

منتظر نظرات گرم شما هستیم.

Categories: دسته‌بندی نشده Tags:

«ما کُرد/کُرمانج هستیم»؛ هویت شناسی تاریخی، اجتماعی، فلسفی و …

کُردم

صمد قلی زاده – عبارت «ما کُرد هستیم» یا «ما کُرمانج هستیم»، ثقل وسنگینی ، جمله ای بسیار معنا داری را جهت متکلم ومخاطب ، افاده می نماید.این عبارت از ابعاد مختلفی می تواند مورد بررسی وپژوهش قرار گیرد :

الف : از دید گاه تاریخ اجتماعی : کُرد قومی است که تیره نژادی اش آریائی است.کرد به همراه تیره های مختلف اقوام آریائی که از عشیره ها وطوایف متعددی تشکیل گردیده بود ؛ به فلاتی که بعد ها موسوم به فلات ایران شد ، وارد شده ودر آنجا بر اقوام محلی وبومی همچون دراویدی ها ، سومری ها ، سامی ها , واقوام موسوم به «آسیا نیک»Asianiqe (1 ) پیروز شده ، بعد ها با آنها آمیزش واختلاط کرده ومتاثر ار فرهنگ وتمدن آنان گشتند (۲)، ودر طول ۳۷۰۰ سال نقش های متفاوتی را در حراست از مرزهای متصرفه اقلیم خویش ایفاء نموده اند. ادامه ی نوشته

Categories: دسته‌بندی نشده Tags:

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

Categories: دسته‌بندی نشده Tags: